Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Předmětem této služby jsou při standardním rozsahu tyto činnosti:

  • vedení peněžního deníku
  • vedení knihy pohledávek a závazků
  • vedení knihy dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku
  • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
  • tisk konečných verzí zpracovaných knih
  • zpracování účetní závěrky

Daňový kalendář

Aktuality

mobil: 777 000 098

E-mail: ikgeko@ikgeko.cz

Daně? Účetnictví? Finance?
SKOK do neznáma?
S námi NE!